Veel gestelde vragen

 • Wat is een deelnemer

  Een persoon die bij een opstelling aanwezig is en meehelpt als representant om het systeem van de vraagsteller zichtbaar te maken. Indien een deelnemer gevraagd wordt om als representant mee te doen is weigering zonder opgave van reden altijd mogelijk. Niemand is iets verplicht. Wel hopen we dat je hier voor openstaat zodat je als representant ook de positieve werking van een opstelling meemaakt. Iedereen kan representant zijn. Het werkt het beste als je uit je hoofd blijft (denken, snappen, begrijpen, beredeneren) en je je lichaam volgt.

 • Wat is een begeleider

  Een ervaren en gediplomeerd systeemopsteller die zorgt voor een zorgvuldig en juist verloop van de opstelling. De begeleider nodigt de vraagsteller uit om zijn vraag te delen, stelt aanvullende vragen, nodigt deelnemers uit als representanten, vraagt ze om een plek in de ruimte te zoeken en onderzoekt wat dan zichtbaar wordt. Vervolgens kan de begeleider doelbewuste ingrepen doen om veranderingen in het systeem te realiseren. Hij of zij doet dit door voorzichtige ingrepen, de inzet van representanten en samen met de vraagsteller de opstelling te bekijken. Als laatste rondt de begeleider de opstelling af als de kern van de opstelling voor dat moment volgens de begeleider voldoende duidelijk is geworden. Hij bedankt de deelnemers die representant zijn geweest en nodigt de volgende vraagsteller uit.

 • Wat is een vraagsteller

  Een persoon die een persoonlijke vraag voor een opstelling heeft die weergeeft waar hij of zij op dit moment tegen aan loopt. Bij de start van de opstelling deelt hij of zij deze vraag met de groep. De begeleider zal misschien nog een verduidelijkende vraag stellen waarna de opstelling wordt gestart.

 • Wat is een systeem?

  Een systeem kun je zien als een groep met een eigen set regels en afspraken. We horen allemaal bij verschillende groepen en dus bij verschillende systemen. Je wordt geboren in het systeem van je familie en je streek of land. Je familiesysteem en je geboorteland kan je niet kiezen. Later kom je op school in een groep, bij de sportvereniging, of op je werk en creëer je wellicht met een partner weer een nieuw systeem als er kinderen komen. Al deze losse systemen hebben hun eigen kenmerken maar uiteindelijk zijn ze ook allemaal weer verbonden.

 • Wat is een ingreep/interventie?

  Een ingreep/interventie tijdens een opstelling is erop gericht om een helende verandering in het systeem aan te brengen. Die verandering kan bestaan uit het toevoegen van elementen of personen, het uit laten spreken van helende zinnen en of het zichtbaar maken van verbanden uit het verleden die in het nu de vraagsteller beïnvloeden. De grote van de ingreep zegt niks over het effect op het systeem of de vraagsteller. Met name door als begeleider als buitenstaander op een grotere afstand het systeem te overzien kunnen er verrassend eenvoudige oorzaken voor grote uitdagingen aan het licht komen. Door hier een verandering aan te brengen past alles als het ware weer beter in elkaar.

 • Wat is een representant?

  Een representant vertegenwoordigt vrijwilliger een persoon, of een element in de opstelling uit het systeem van de vraagsteller. Je stelt als het ware je lichaam en je zintuigen ter beschikking om de informatie op te halen over het systeem waar de opstelling over gaat en deze door te geven. Zodra een representant is opgesteld, kan hij of zij verwoorden hoe zij of hij zich verhoudt tot de andere opgestelde elementen of personen. Een representant hoeft daarvoor niets te weten over het systeem of het element dat zij of hij representeert. Als de opstelling afgerond is stap je uit deze rol en laat je deze verbinding los. Het vraagt een open houding en het helpt als je vooral in je lichaam kan voelen in plaats van met je hoofd te denken. Iedereen kan representeren en je mag altijd nee zeggen als je gevraagd wordt.

 • Wat is systemisch werk?
  Systemisch werk gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen (relaties, familie, werk, vereniging, etc. etc.) waarvan hij of zij deel uitmaakt. Het systeem moet in balans zijn en daar zorgt het voor. Het directe of indirecte resultaat van onbalans is vaak een traumavorm bij één of meerdere leden van het systeem. Onbalans ontstaat o.a. door:
   • Niet je eigen verantwoordelijkheid nemen in privé of werk situaties
   • Verantwoording of een last dragen die niet van jou is
   • Iemand of een gebeurtenis, verbonden met het systeem, buitensluiten
   • Onevenwichtige manier van geven en ontvangen
  Met een opstelling werk je onder begeleiding en met elkaar op een bewuste manier aan de verbetering van balans in dit systeem. We maken zichtbaar wat niet zichtbaar was. Je doorbreekt patronen die jou en anderen in dit systeem lang dwars hebben gezeten. Het resultaat is dat je persoonlijk en zakelijk weer beter tot je recht komt. Gelukkiger en succesvoller. Je komt weer een stap dichter bij je traumavrije zelf.
 • Wat is een opstellling?
  Een opstelling is een praktische werkvorm waarin belastende patronen uit een systeem zichtbaar kunnen worden, waardoor het voor de vraagsteller  mogelijk is om daarvan los te komen.
Winkelwagen